Direct een vraag? Bel +31 (0)85 9023 103
25 jaar garantie
Actief in heel Nederland
Zakelijk leasen
Gegarandeerde opbrengst
25 jaar garantie
Actief in heel Nederland
Zakelijk leasen
Gegarandeerde opbrengst
Blog

Behoud het rendement van uw zonnepanelen met een optimaal onderhoudsplan

zakelijke zonnepaneleninstallatie die wordt geïnstalleerd door PV-Projecten

Zonne-energiesystemen hebben ook service en onderhoud nodig

De zonnepanelen liggen op het dak, de installatie is klaar: nu kan het opwekken van duurzame energie voor uw bedrijf beginnen! Dat betekent niet dat PV-projecten u uit het oog verliest.

Net als alle apparatuur hebben ook zonne-energiesystemen service en onderhoud nodig. Wij vinden het erg belangrijk dat het systeem werkt zoals het moet en u daadwerkelijk profiteert van uw systeem. We blijven daarom altijd (op afstand) meekijken of het systeem goed functioneert en de verwachte opbrengst levert.

Opbrengstgarantie

Bij het ontwerpen van uw systeem geven wij altijd een opbrengstgarantie. Als de panelen vervolgens geplaatst zijn houden we scherp in de gaten of uw PV-panelen het gewenste resultaat leveren. Mocht de gegarandeerde opbrengst in het eerste jaar niet worden gehaald, dan zullen wij passende maatregelen nemen (bijvoorbeeld het bijplaatsen van extra panelen) zodat de gegarandeerde opbrengst wel wordt gehaald. Zelf heeft u ook altijd inzicht in de hoeveelheid duurzame energie die uw zonnepanelen opwekken.

Onderhoudscontract

Zonnepanelen hebben niet veel, maar wel goed onderhoud nodig. Uit ervaring spreken wij dat het voor een maximaal rendement van essentieel belang is een goed onderhoudsplan te hebben, dat goed wordt uitgevoerd. Wij bieden daarom een onderhoudscontract aan, waarmee u de beste service tegen de laagste kosten heeft.

Deze service bestaat uit:

Storingsopvolging

Na melding van een storing streeft PV-projecten er naar om binnen 24 uur een probleemanalyse te maken conform haar interne kwaliteitsprocedures. Defecten of storingen die tot een gevaarlijke situatie kunnen leiden worden per direct aangepakt en opgelost. Denkt u hierbij aan losgeraakte zonnepanelen, los hangende bekabeling, etc.

Bij defecten of storingen die niet tot een gevaarlijke situatie kunnen leiden maar wel een opbrengstverlies tot gevolg hebben streeft PV-projecten er naar binnen 48 uur een permanente oplossing toe te passen. De minder urgente storingen verhelpen wij binnen uiterlijk 10 dagen.

Jaarlijkse inspectie

Het uitvoeren van een jaarlijkse visuele inspectie is van groot belang. De voorkeur van PV-projecten is om dit jaarlijks in het eerste kwartaal uit te voeren omdat gemiddeld genomen vanaf maart/april de opbrengsten van de zonnepanelen weer toenemen.

Jaarlijkse rapportage systeemprestaties

Ieder jaar zullen de systeemprestaties worden gerapporteerd. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de kWh opbrengsten maar worden tevens eventuele storingen geanalyseerd. Zodoende kan eventueel perfectief onderhoud worden toegepast.

Schoonmaken

Er wordt vaak aangeraden de panelen standaard 1 keer per jaar schoon te maken. Wij raden dit echter juist af, aangezien dit onnodige kostprijsverhogend werkt. Wij brengen bij de jaarlijkse inspectie de vervuiling in kaart en geven aan de hand daarvan het advies om ze dat jaar wel of niet schoon te maken. De ervaring leer dat dit gemiddeld eens in de 4 tot 8 jaar nodig is.

Internetmonitoring

PV-projecten zal tweewekelijks inloggen op de internetmonitoring. Hiermee wordt de werking van het systeem proactief gecontroleerd en kan indien nodig snel worden bijgestuurd.

Al met al bent u met een goed onderhoud verzekerd van:

  • Optimaal rendement van uw zonnepanelen
  • Defecten bijtijds opsporen
  • Inzicht in de huidige staat van uw systeem
  • Altijd snelle service
  • Geen onnodige schoonmaakkosten
  • Beschadiging van materialen voorkomen
  • Veiligheid van uw zonnepanelensysteem
  • Hoge toekomstige kosten voorkomen
  • Installatie en onderhoud altijd conform de nieuwe normen

Voor meer informatie of overige vragen kunt u contact opnemen met onze PV-toppers op 085 9023 103 of info@pv-projecten.nl

We staan u direct te woord Liever direct een advies op maat? Bel +31 (0)85 9023 103