Wat we weten van de SDE++ in 2020

De SDE++ regeling werd eind vorig jaar aangekondigd door de Minister. De SDE+ regeling gaat met ingang van 2020 worden verbreed naar de SDE++. Waar de huidige SDE+ zich richt op de productie van duurzame energie, focust de SDE++ zich op CO2-reductie. Daardoor kunnen er naast de bestaande technieken (zon, wind, biomassa, geothermie en waterkracht) andere technieken in aanmerking komen voor subsidie. 

Systematiek SDE++ 

Hoewel er nog veel onzeker is, worden de contouren van de nieuwe regeling inmiddels zichtbaar. In de basis verandert er, naast de focus op CO2-reductie, weinig aan de systematiek van de huidige SDE+ regeling, omdat deze goed functioneert. 

Subsidiabele technieken in SDE++ 

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzoekt in opdracht van RVO welke technieken vanaf 2020 in aanmerking moeten komen voor subsidie. Naast de bestaande technieken worden op dit moment de volgende technieken doorgerekend:

 • Uitbreiding van zonthermie (glastuinbouw)
 • Aquathermie
 • Uitbreiding geothermie met specifieke categorieën voor ondiepe geothermie en toepassingen voor stadsverwarming en glastuinbouw
 • Composteringswarmte
 • WKO in de glastuinbouw
 • Benutting restwarmte (industrie en datacentra)
 • Warmtepomp industrie
 • Elektrische boiler
 • Waterstof productie
 • CO2-afvang en -opslag (CCS)

Naar verwachting gaan we deze technieken niet allemaal terugzien in de SDE++ in 2020, maar mogelijk wel in een volgend jaar. Daarnaast heeft PBL een aantal technieken benoemd die in 2020 in elk geval nog niet aan de SDE++ worden toegevoegd, omdat voor deze technieken meer onderzoek nodig is. Een aantal van deze technieken zien we mogelijk later terug in de SDE++:

 • Recycling
 • Biobased productie
 • Geavanceerde Hernieuwbare Brandstoffen voor Vervoer
 • Carbon Capture and Usage (CCU)
 • Elektrificatie (anders dan verwarming of waterstofproductie) en Procesefficiency

Planning SDE++ 

De verdere uitwerking van de SDE++ gaat vermoedelijk nog het hele jaar duren. Er is inmiddels een conceptadvies gepubliceerd met basisbedragen en correctiebedragen per techniek. Alle marktpartijen worden daarbij uitgenodigd voor een marktconsultatie. De Minister heeft aangekondigd de Tweede Kamer in het najaar te informeren over de definitieve regeling, zodat de eerste openstelling van de SDE++ in het voorjaar van 2020 kan plaastvinden.

Wanneer kunt u SDE++ subsidie aanvragen?

De nieuwe SDE++ subsidieregeling is op dit moment nog in voorbereiding. Het indienen van subsidieaanvragen zal pas mogelijk zijn in het voorjaar van 2020. Ondernemers die zich oriënteren op een nieuw project rondom energie-innovatie (of CO₂-reductie) adviseren wij om nu al contact met ons op te nemen. Onze specialisten kunnen u informeren over:

 • de subsidiemogelijkheden binnen de huidige SDE+ regeling van 2019
 • andere subsidieregelingen -naast de SDE- die aansluiten op uw plannen
 • verdere nieuwe ontwikkelingen over de nieuwe SDE++ regeling in 2020

Voor meer informatie of overige vragen kunt u contact opnemen met onze PV-toppers op 085 – 9023 103 of info@pv-projecten.nl