Project 2 – test

Ondernemers hebben veelal een groot dakoppervlak beschikbaar om zoveel zonnepanelen te plaatsen dat de energienota significant lager wordt. Gedurende het jaar is de energievraag hoog door bijvoorbeeld productieprocessen, koelinstallaties, verwarming, etc. Bedrijven hebben vaak constant verbruik wat resulteert in een zeer hoog direct verbruik van de zonne-energie.