Meer dan 90% van de geschikte bedrijfsdaken hebben nog geen zonnepanelen

Van alle geschikte daken met een oppervlak van minstens 1000 vierkante meter is pas 6,5% voorzien van zonnepanelen. Dat betekent dat 93,5% van het beschikbare dakoppervlak nog niet is benut. Dit blijkt uit de benchmark ‘Zon op bedrijfsdaken’ van adviesbureau Over Morgen. Zonde, aangezien deze daken dé oplossing zijn om de doelstelling uit het klimaatakkoord te halen zonder dat het ons extra ruimte kost. 

In het Klimaatakkoord is opgenomen dat we in 2030 49% minder C02 zullen moeten uitstoten dan in 1990. Om dit te halen moet de duurzame energie productie significant omhoog; 84 TWh in 2030 ten opzichte van 18,5 TWh in 2018 (!). Bijna de helft hiervan (35 TWh) zal door grootschalige productie installaties op het land geproduceerd moeten worden. 

In Nederland bevinden zich ruim 37.000 panden met een oppervlak van meer dan 1000 vierkante meter.. Niet alle daken hiervan zijn geschikt voor zonnepanelen vanwege onvoldoende draagkracht of omdat de afstand tot het elektriciteitsnet te groot is. Er vanuitgaande dat 50% geschikt is, kan er jaarlijks 25 TWh elektriciteit geproduceerd worden op deze daken. De doelstelling voor 2030 zou al voor tweederde gehaald zijn als we zonnepanelen plaatsen op deze onbenutte daken.

Het Rijk geeft de voorkeur aan zonnepanelen op daken ten opzichte van zonneweides en windproducties. Met het hoge aantal inwoners en het kleine oppervlak van ons land moeten we namelijk zuinig omgaan met de beschikbare ruimte. Daken zijn dan natuurlijk de ideale oplossing. 

bron: Benchmark ‘Zon op bedrijfsdaken’ van Over Morgen

Maakt u al gebruik van de ruimte op uw dak?  Wij geven u graag vrijblijvend advies over hoe u dat het beste kunt doen.